Επιστημονικό περιοδικό: Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός


???????? ??? ???????????

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 58

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Αξιοπιστία και εγκυρότητα μιας μεθόδου αξιολόγησης της επίδοσης μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο ποδόσφαιρο.
Χατζόπουλος Δημήτρης, Σκουφάς Δημήτρης, Μιχαηλίδης Χαράλαμπος & Κοτζαμανίδης Χρήστος
   Περίληψη (Ελληνικά, pdf)         Summary Plus (English, pdf)

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Λειτουργικές αλλαγές του μυός μετά από έκκεντρη μυϊκή συστολή.
Κυπάρος Αντώνιος, Ζάλογγος Παναγιώτης, Σωτηριάδου Σοφία & Ματζιάρη Χρυσούλα
   Περίληψη (Ελληνικά, pdf)         Summary Plus (English, pdf)

Η διατροφή στις αθλοπαιδιές: Κριτική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.
Νάσσης Π. Γιώργος
   Περίληψη (Ελληνικά, pdf)         Summary Plus (English, pdf)

Μοριακοί μηχανισμοί ανάπτυξης καρδιακής υπερτροφίας στους αθλητές.
Πετρίδου Ανατολή
   Περίληψη (Ελληνικά, pdf)         Summary Plus (English, pdf)

Review article

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Το περιοδικό της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος | info@hellenicjsport.com

????????? ??? ??????????? | ????????? ??? ????? ?????