Επιστημονικό περιοδικό: Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός


???????? ??? ???????????

Τελευταίο Τεύχος

Περιεχόμενα Τευχών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ Τόμος 37, τεύχος 2, 2017 (104)

Σχολική Φυσική Αγωγή

Ιωάννης Σεραφειμίδης (1933-2013), ο σχολικός σύμβουλος Φ.Α. και το έργο του στη φυσική αγωγή και στον αθλητισμό
Χ. Λάμπρου, Λ. Κωνσταντίνου, Μ. Σεραφειμίδου, Β. Μανασής, Ν. Μελίστας
   Περίληψη (Ελληνικά, pdf)         Summary Plus (English, pdf)        

Φυσική Αγωγή και Υγεία

Τα οφέλη της φυσικής αγωγής στην καθημερινή σωματική δραστηριότητα και στην καθιστική συμπεριφορά της νεολαίας. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.
Β. Ψαλλίδας
   Περίληψη (Ελληνικά, pdf)         Summary Plus (English, pdf)        


Το περιοδικό της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος | info@hellenicjsport.com

????????? ??? ??????????? | ????????? ??? ????? ?????