Επιστημονικό περιοδικό: Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός


???????? ??? ???????????

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 65

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Δια-πλαισιακό μοντέλο κινήτρων: Εξέταση του διαμεσολαβητικού ρόλου των ψυχολογικών αναγκών.
Γ. Λαμπρόπουλος, Β. Μπαρκούκης & Χ. Τσορμπατζούδης.
   Περίληψη (Ελληνικά, pdf)         Summary Plus (English, pdf)

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οικολογική προσέγγιση μελέτη της σχέσης αντίληψη - κίνηση: Ανασκόπηση θεωρητικών και ερευνητικών δεδομένων.
Γ. Αγγελακόπουλος, G. Savelsbergh, S. Bennett, K. Davids, Χ. Τσορμπατζούδης & Γ. Γρούϊος.
   Περίληψη (Ελληνικά, pdf)         Summary Plus (English, pdf)

Η συμβολή της άσκησης στη βελτίωση της σωματικής και ψυχοκοινωνικής υγείας ατόμων που έχουν προσβληθεί από τον ιό HIV: Αξιολόγηση βιβλιογραφικών και ερευνητικών δεδομένων.
Α. Ζουρλαδάνη, Γ. Κορακίδη, Α. Τσολακίδου, Ν. Καδόγλου & Χρ. Ματζιάρη.
   Περίληψη (Ελληνικά, pdf)         Summary Plus (English, pdf)

Η επίδραση των γονέων στη συμμετοχή των μικρών παιδιών στον αθλητισμό: Βιβλιογραφική ανασκόπηση.
Μ. Παυλίδου & Γ. Δογάνης.
   Περίληψη (Ελληνικά, pdf)         Summary Plus (English, pdf)

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Φόβος αποτυχίας: Θεωρητικές προσεγγίσεις και τρόποι αξιολόγησης.
Α.Τσιρίκας, Γ. Δαρόγλου & Ν. Αδραμερινός.
   Περίληψη (Ελληνικά, pdf)         Summary Plus (English, pdf)

Review article

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Το περιοδικό της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος | info@hellenicjsport.com

????????? ??? ??????????? | ????????? ??? ????? ?????