Επιστημονικό περιοδικό: Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός


???????? ??? ???????????

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 66

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1-7: Εξέταση της επίδρασης διαφορετικών διαστάσεων του κλίματος κινήτρων στα κίνητρα συμμετοχής στο μάθημα φυσικής αγωγής.
Θεόδωρος Κυριακίδης, Βασίλης Μπαρκούκης, Ούρδα Δέσποινα & Χαράλαμπος Τσορμπατζούδης
   Περίληψη (Ελληνικά, pdf)         Summary Plus (English, pdf)

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

8-20: Ποδόσφαιρο, μειονότητες και εθνική ταυτότητα.
Ιωάννης Γκιόσος, Αριστομένης Σωτηρόπουλος & Λάμπρος Αθανασόπουλος
   Περίληψη (Ελληνικά, pdf)         Summary Plus (English, pdf)

21-30: Το πιάσιμο αντικειμένου με το χέρι: ανασκόπηση βιβλιογραφικών δεδομένων από τη νηπιακή ηλικία μέχρι την ενηλικίωση.
Αγγελακόπουλος Γεώργιος, Geert J. P., Savelsbergh, Simon J, Bennett, Keith Davids, Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος & Γεώργιος Γρούϊος.
   Περίληψη (Ελληνικά, pdf)         Summary Plus (English, pdf)

31-40: Κρητική ανάλυση της βιβλιογραφίας για τη χρήση της ερυθροποιητίνης ως μεθόδου doping από τους αθλητές.
Κυρικλίδης Κωνσταντίνος, Τσαλογλίδου Αρετή, Δόντα Ελένη & Ματζιάρη Χρυσούλα
   Περίληψη (Ελληνικά, pdf)         Summary Plus (English, pdf)

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

41-50: Συμβουλευτική και αγωνιστικός αθλητισμός: ένα πλαίσιο ψυχολογικών χειρισμών για καλύτερη απόδοση.
Χαράλαμπος Τσορμπατζούδης, Πασχάλης Κίρτσιος & Πολυχρόνης Ευκαρπίδης.
   Περίληψη (Ελληνικά, pdf)         Summary Plus (English, pdf)

Review article

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Το περιοδικό της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος | info@hellenicjsport.com

????????? ??? ??????????? | ????????? ??? ????? ?????