Επιστημονικό περιοδικό: Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός


???????? ??? ???????????

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ Τόμος 29, τεύχος 2, 2009 (72)

Πρωτότυπες Ερευνητικές Εργασίες


Εμβιομηχανική

Διαφορές στη σύγκεντρη ισοκινητική ροπή των εκτεινόντων μυών του γόνατος μεταξύ Ελλήνων επαγγελματιών και ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών με τη χρήση της αλλομετρίας.
Τσιμέας Παναγιώτης, Πούλιος Αθανάσιος, Βαλασωτήρης Κωνσταντίνος, Τσιόκανος Αθανάσιος
   Περίληψη (Ελληνικά, pdf)         Summary Plus (English, pdf)

Εμβιομηχανική ανάλυση του κατακόρυφου άλματος και της κίνησης αρασέ: ομοιότητες και διαφορές.
Αραμπατζή Φωτεινή, Κέλλης Ελευθέριος
   Περίληψη (Ελληνικά, pdf)         Summary Plus (English, pdf)

Βιοκινητική ανάλυση των τελευταίων διασκελισμών, του πατήματος και της απογείωσης των κορυφαίων Ελλήνων αθλητών και αθλητριών του άλματος σε μήκος.
Πανουτσακόπουλος Βασίλειος, Κόλλιας Α. Ηρακλής
   Περίληψη (Ελληνικά, pdf)         Summary Plus (English, pdf)

Ψυχολογία της άσκησης και του Αθλητισμού

Διαφορές τάξης και φύλου στα κίνητρα μαθητών και μαθητριών δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου για συμμετοχή στο μάθημα της φυσικής αγωγής.
Κολοβελώνης Αθανάσιος, Δημητρίου Ελένη, Τζαβίδας Κωνσταντίνος
   Περίληψη (Ελληνικά, pdf)         Summary Plus (English, pdf)

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Το περιοδικό της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος | info@hellenicjsport.com

????????? ??? ??????????? | ????????? ??? ????? ?????