Επιστημονικό περιοδικό: Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός


???????? ??? ???????????

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 62

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιδράσεις της προπόνησης δρομέων σε αιματολογικές παραμέτρους.
Σ. Τοκμακίδης, Θ. Πυλιανίδης, Γ. Πετροπούλου
   Περίληψη (Ελληνικά, pdf)         Summary Plus (English, pdf)

Βαθμολόγηση μαθητών: απόψεις και συμπεριφορές εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής.
Δ. Χατζόπουλος, Κ. Μουρατίδου, Π. Μπουρνέλλη, Χ. Τσορμπατζούδης
   Περίληψη (Ελληνικά, pdf)         Summary Plus (English, pdf)

Επιδράσεις της προτίμησης ματιού - χεριού (ομόπλευρης - ετερόπλευρης) κατά την εκτέλεση γραφοκινητικών δεξιοτήτων.
Κ. Σέμογλου, Α. Ζηκούλη, Α. Υψηλάντη, Γ. Γρούϊος
   Περίληψη (Ελληνικά, pdf)         Summary Plus (English, pdf)

Κίνητρα συμμετοχής σε προγράμματα υπαίθριων δραστηριοτήτων υψηλών προτιμήσεων για φιλανθρωπικούς σκοπούς.
Π. Πολατίδου, Κ. Αλεξανδρής, Χ. Κουθούρης
   Περίληψη (Ελληνικά, pdf)         Summary Plus (English, pdf)

Νάϊα και Άκτια: οι σημαντικότεροι αθλητικοί αγώνες της Ηπείρου από την κλασική μέχρι και τη ρωμαϊκή εποχή.
Ε. Μωραΐτη, Ευ. Αλμπανίδης, Σ. Γιάτσης, Αθ. Αναστασίου
   Περίληψη (Ελληνικά, pdf)         Summary Plus (English, pdf)

Review article

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Το περιοδικό της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος | info@hellenicjsport.com

????????? ??? ??????????? | ????????? ??? ????? ?????