Επιστημονικό περιοδικό: Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός


???????? ??? ???????????

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 61

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Μορφολογικά χαρακτηριστικά αθλητριών καλαθοσφαίρισης υψηλού αγωνιστικού επιπέδου: σύγκριση μεταξύ αγωνιστικών κατηγοριών και αγωνιστικών θέσεων.
Ιωάννης Μπάγιος, Θεόδωρος Μπολατόγλου, & Μαρία Κόσκολου
   Περίληψη (Ελληνικά, pdf)         Summary Plus (English, pdf)

Διαφορές μεταξύ των κάτω άκρων στην κατανομή της πελματιαίας πίεσης κατά το φυσιολογικό βάδισμα Ελλήνων ενηλίκων.
Χ. Χριστοφορίδης, Νίκος Αγγελούσης, Αντώνης Καμπάς, Μιχάλης Πολιτσάκης & Κυριάκος Ταξιλδάρης
   Περίληψη (Ελληνικά, pdf)         Summary Plus (English, pdf)

Η επίδραση της παροχής αυτονομίας στη φυσική αγωγή στα κίνητρα και την πρόθεση για συμμετοχή σε εξωσχολικές αθλητικές δραστηριότητες.
Δέσποινα Ούρδα & Βασίλης Μπαρκούκης
   Περίληψη (Ελληνικά, pdf)         Summary Plus (English, pdf)

Αξιολόγηση της αδρής κινητικής ανάπτυξης παιδιών προσχολικής ηλικίας.
Σοφία Πατσούρη, Χριστίνα Ευαγγελινού & Δημήτρης Μυλώσης
   Περίληψη (Ελληνικά, pdf)         Summary Plus (English, pdf)

Review article

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Το περιοδικό της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος | info@hellenicjsport.com

????????? ??? ??????????? | ????????? ??? ????? ?????