Επιστημονικό περιοδικό: Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός


???????? ??? ???????????

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 56

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Μορφολογικά χαρακτηριστικά και προσδιορισμός της σύστασης σώματος επίλεκτων αθλητών πετοσφαίρισης
Αθανάσιος Κασάμπαλης, Ελένη Δούδα & Σάββας Τοκμακίδης
   Περίληψη (Ελληνικά, pdf)         Summary Plus (English, pdf)

Ανάπτυξη ατομικής και κοινωνικής υπευθυνότητας στη φυσική αγωγή: Αποτελέσματα παρέμβασης με βάση το πολυδιάστατο μοντέλο των προσανατολισμών στόχων.
Δημήτρης Μυλώσης & Αθανάσιος Παπαϊωάννου
   Περίληψη (Ελληνικά, pdf)         Summary Plus (English, pdf)

Η επίδραση ενός προγράμματος τροποποίησης των κινήτρων επίτευξης στη διδασκαλία δεξιοτήτων κλασικού αθλητισμού στο μάθημα φυσικής αγωγής.
Μπαρκούκης Βασίλειος
   Περίληψη (Ελληνικά, pdf)         Summary Plus (English, pdf)

Επίδραση προγράμματος ψυχοκινητικής αγωγής στην κινητική απόδοση παιδιών προσχολικής ηλικίας.
Αντώνιος Καμπάς, Βασίλειος Γουργούλης, Ιωάννης Φατούρος, Νικόλαος Αγγελούσης, Προβιαδάκη Ειρήνη & Κυριάκος Ταξιλδάρης
   Περίληψη (Ελληνικά, pdf)         Summary Plus (English, pdf)

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η ελκυστικότητα ενός αγώνα ως παράγοντας ζήτησης για την παρακολούθηση αγώνων επαγγελματικών ομάδων.
Παντελής Νάσσης
   Περίληψη (Ελληνικά, pdf)         Summary Plus (English, pdf)

Review article

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Το περιοδικό της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος | info@hellenicjsport.com

????????? ??? ??????????? | ????????? ??? ????? ?????